Arkevo Info

Software

Prezenca në web është bërë e detyrueshme për të qëndruar konkurrues në biznes dhe përdorimi i softuerit është bërë gjithashtu i nevojshëm për të siguruar sandarte konkurruese me tregjet botërore në kohë reale.

Software

Prezenca në web është bërë e detyrueshme për të qëndruar konkurrues në biznes dhe përdorimi i softuerit është bërë gjithashtu i nevojshëm për të siguruar sandarte konkurruese me tregjet botërore në kohë reale.

Zhvillimi i Softuerit

Softueri është një grup udhëzimesh, të dhënash ose programesh që përdoren për të operuar kompjuterët dhe për të ekzekutuar detyra e tyre specifike. Është një term i përgjithshëm që përdoret për t’iu referuar aplikacioneve, skripteve dhe programeve që funksionojnë në një pajisje.

Softueri zvogëlon ngarkesën e punës dhe automatizimin e aktiviteteve. Ai gjithashtu ndihmon në eliminimin e gabimeve njerëzore, si rezultat, përmirëson efektivitetin dhe qëndrueshmërinë. Ekzistojnë lloje të ndryshme të softuerëve që përdoren zakonisht nga kompani të ndryshme. Softueri është përgjegjës për kryerjen e detyrave të ndryshme.

Ne përshtatim, me nevojat e profesionistëve tuaj, të gjithë softuerin e nevojshëm për t’ua lehtësuar punën dhe rutinën e tyre, si në softuer aplikacioni ashtu edhe në softuer sistemi. Ekipi ynë kujdeset t’ju garantojë konfigurimin dhe mirëmbajtjen e plotë të të gjithë grupit të programeve, proçedurave dhe rutinave që lidhen me funksionimin e një sistemi kompjuterik.

Qëllimi i zhvillimit të softuerit në biznes

Promovoni biznesin
tuaj

Zhvillimi i softuerit e çon biznesin tuaj në inkorporimin e zhvillimeve të reja të teknologjisë. Ndihmon në promovimin dhe përhapjen e biznesit tuaj pasi mundëson që marka juaj të jetë e dukshme për të gjithë përmes një kompjuteri ose smartphone.

Përmirëson shitjet
dhe shërbimin

Është e rëndësishme të dini se çfarë mendojnë klientët tuaj për markën dhe produktet tuaja. Nëse doni të dini mendimin e tyre dhe dëshironi që ata të japin një koment pozitiv, atëherë duhet të keni një platformë online për t’i lejuar klientët t’ju kontaktojnë lehtësisht dhe të ndajnë mendimin e tyre për produktet dhe shërbimet tuaja.

Rrit angazhimin
e klientëve

Çdo biznes dëshiron të rrisë listën e klientëve besnikë. Por si mund të rrisë një biznes numrin e klientëve? Përgjigja është marketingu digjital. Bizneset duhet të zbatojnë strategji të marketingut online. Ju mund të rritni angazhimin e klientëve me ndihmën e një aplikacioni celular ose faqe interneti dhe t’i bëni ata të kthehen tek ju dhe jo tek konkurrentët tuaj.

Ndihmon në marketingun
e biznesit tuaj

Zhvillimi i softuerit ndihmon në aplikimin e marketingut në lëvizje të biznesit tuaj, duke promovuar kështu produktet dhe shërbimet tuaja në çdo vend pa shpenzuar kohë shtesë. Klientët tuaj mund t’ju kontaktojnë nga kudo në botë edhe në kohë reale.

Hardware

I gjithë softueri konsumohet përmes harduerit!

Hardware

I gjithë softueri konsumohet përmes harduerit!

Rëndësia e Hardware

Hardware është komponenti fizik mekanik, magnetik dhe elektrik që përbëjnë një sistem kompjuterik. Shembuj të pajisjeve kompjuterike janë Njësia Qendrore e Përpunimit (CPU), Memoria (RAM), disqet e ngurtë, CD-ROM memoria e diskut kompakte vetëm për lexim), tastierat, printerët, modemi, ruteri, etj.

Pavarësisht nëse jeni duke kërkuar për komponentë të brendshëm ose të jashtëm të harduerit kompjuterik, serverë virtualë ose fizikë (VPS dhe VPN), Departamenti ynë i IT-së zotëron teknologjinë më të fundit për t’ju ofruar ose sugjeruar në zgjedhjen e elementëve Hardware. Nga motherboard, njësia qendrore e përpunimit (CPU), memoria me akses të rastësishëm (RAM), hard disku, disku optik, furnizimi me energji elektrike, transistorët, çipat, njësia e përpunimit grafik (GPU), karta e ndërfaqes së rrjetit (NIC) dhe Seriali Universal Portet (USB) etj, ne sigurojmë që të gjithë elementët të jenë në përputhje me nevojat e klientëve.

Shërbimet Hardware

Vlefshmëria e dizajnit
të harduerit

Vlefshmëria e dizajnit të harduerit synon të zgjidhë çështjet kryesore në fazën e hershme të dizajnimit dhe zhvillimit të produktit. Ekspertët tanë do të rishikojnë rrugëtimet e qarkut të projektimit dhe të paraqitjes, dhe më tej të ofrojnë sugjerime për zgjidhjen e problemeve në kohë reale për versionet e rishikuara të produktit.

Testi i besueshmërisë

Produktet e IT-së janë të ekspozuar ndaj kushteve ekstreme mjedisore, prandaj testimi i besueshmërisë është kaq i rëndësishëm në testimin e produktit. Arkevo ofron testime gjithëpërfshirëse, me aparate efikase për çdo lloj variabli testi mjedisor dhe besueshmërie.

Testi standard
i përputhshmërisë

Testi i përputhshmërisë synon të sigurojë që dizajni i produktit të jetë në përputhje me specifikimet standarde. Arkevo gjithashtu mund të integrojë në këtë standart edhe teknika të tjera bazuar në kërkesën e klientit.