Arkevo Info

Rrjeti

Rrjetëzimi do t’ju ndihmojë të zhvilloni dhe të përmirësoni aftësitë teknike duke qëndruar në krye të tendencave më të fundit të industrisë dhe tregut të punës!

Rrjeti

Rrjetëzimi do t’ju ndihmojë të zhvilloni dhe të përmirësoni aftësitë teknike duke qëndruar në krye të tendencave më të fundit të industrisë dhe tregut të punës!

Vështrim i përgjithshëm

Rrjetëzimi është praktikë e transportit dhe shkëmbimit të të dhënave ndërmjet nyjeve virtuale mbi një medium të përbashkët në një sistem informacioni. Të kesh një rrjet të menaxhuar mirë e lehtëson biznesin tënd në çdo element të tij, nga telefonatat te mesazhet me tekst te transmetimi i videove në internet, etj.

31% e punëkërkuesve gjejnë oferta përmes lidhjeve profesionale, veçanërisht tek ato online. Rrjeti virtual mund të hapë dyert për mundësi të reja që në jetën e përditshme mund të rezultojnë të paarritshme.

Ne përdorim teknologjinë më bashkohore të rrjetit për të shkëmbyer të dhëna midis informacioneve të ndryshme, përmes pajisjeve digjitale si celularë kompjutera, tablet etj. Ju mund të zgjidhni midis rrjeteve Multipoint dhe Point to Point, si dhe rrjeteve të bazuara në shkallë: VPN, PAN, WAN, MAN, LAN. Duke përdorur këtë teknologji, përdoruesit mund të dërgojnë mesazhe ose email përmes postës elektronike dhe kanaleve të tjera bazuar në kërkesat e biznesit tuaj.

Rrjetet kompjuterike mund të ndihmojnë biznesin tuaj të rritet

Rrjetet software
Egzostojnë versione të rrjeteve software, kjo do të thotë që ju mund të blini një liçencë të vetme për këtë produkt dhe ta përdorni atë në serverin qendror. Kompjuterët individualë në atë rrjet mund të ekzekutojnë shembuj të softuerit pa pasur nevojë të instalojnë një liçencë të veçantë.
Përdorni një bazë të
dhënash të centralizuar
Nëse përdorni një konfigurim rrjeti të centralizuar bazuar në server, kjo mund të ofrojë shumë përfitime për biznesin tuaj. Përveç centralizimit të lartpërmendur të ruajtjes së skedarëve, ju gjithashtu mund të përdorni edhe futjen dhe rikthimin e centralizuar të të dhënave. Kjo do të thotë që ju mund të krijoni një bazë të dhënash qendrore që është e aksesueshme për të gjithë punonjësit tuaj në të gjitha pajisjet e tyre.
Fleksibilitet i aksesit
Bukuria e rrjeteve moderne vjen në fleksibilitetin e tyre. Mund ta merrni tabletin tuaj në një takim pune e më pas, mund të kaloni në kompjuterin tuaj të zyrës dhe të vazhdoni të punoni në të njëjtin dokument, pikërisht aty ku e latë. Ndërsa kolegët tuaj ju ftojnë për një pushim, ju mund t’u tregoni atyre të njëjtin dokument nga smartphoni juaj. E gjithë kjo është e mundur nëse dokumenti ndodhet në një server qendror skedarësh dhe rrjeti juaj përfshin një lidhje të gjërë ndërveprimesh.
Ndarja e burimeve
me kosto efektive
Kur lidhni të gjithë kompjuterët dhe printerët tuaj në rrjet, ju i lehtësoni punën edhe punonjësve tuaj. Ata nuk duhet të lidhin një disk USB, të kopjojnë skedarët dhe më pas të shkojnë te një kompjuter me printer, duke përsëritur proçesin. Ata thjesht duhet të përdorin rrjetin për t’u lidhur drejtpërdrejt me printerin ose me çdo element tjetër që i lidh me dokumentin që ato po punojnë.
Përmirësimi i efikasitetit
dhe vëllimit të ruajtjes
Në shumë biznese të dhënat e përbashkëta përdoren nga shumë punonjës njëkohësisht. Secili nga punonjësit tuaj mund të përdorë skedarët e përbashkët me anë të një rrjeti funksional qe disponon vëllimin e ruajtjes. Me këtë rrjet, ju duhet të ruani skedarin vetëm në një nga kompjuterë tuaj, ose në një server qendror dhe efikasteti i tij shpërndahet edhe tek ndërlidhjet e tjera pa rënduar në vëllimin e informacionit të tyre.
Sigurimi i informacionit
të vlefshëm
Duke përdorur një rrjet kompjuterik cilësor, ju mund t’u jepni akses punonjësve brenda kompanisë, por edhe atyre që mund të punojnë remote jashtë strukturës gjeografike të kompanisë. Me anë të rrjetizimit ju mund të lidhni pajisje heterogjene kompjuterike të vendosura në një qytet tjetër, në një rrjet koheziv. Për më tepër, ju mund të shpërndani informacionin e dëshiruar me kolegë të tjerë pavarësisht vendodhjes së tyre, pothuajse në mënyrë të menjëherëshme dhe në kohë reale.