Arkevo Info

Ekspertët IT

Teknologjia është shpesh një nga investimet më të mëdha në një biznes, kështu që ju duhet të kujdeseni edhe për mirëmbajtjen e saj!

Ekspertët IT

Teknologjia është shpesh një nga investimet më të mëdha në një biznes, kështu që ju duhet të kujdeseni edhe për mirëmbajtjen e saj!

Ekipi I ekspertëve IT

Ekipi i IT sigurohet që të dhënat tuaja të ruhen në një mjedis të sigurt dhe lehtësisht të aksesueshëm për njerëzit që lejohen t’i shikojnë ato. Pa mbështetjen e një ekipi profesional të IT-së, mund të përfundoni duke ruajtur të dhënat në një vendndodhje të cënueshme nga faktorë të tretë.

Roli i ekipit tone të IT-së është të sigurohet që të dhënat tuaja të ruhen në një mjedis të sigurt dhe që ato të jenë lehtësisht të aksesueshme, por vetëm nga njerëzit që lejohen t’i shikojnë ato. Pa mbështetjen e një ekipi profesional të IT-së, mund të përfundoni duke ruajtur të dhënat në një vendndodhje të cënueshme, ose duke i dhënë akses dikujt pa lejet e duhura. Kjo mund të kthehet në një problem të madh kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të dhënave të biznesit tuaj.

Qëllimi ynë është të jemi një partner i besuar i biznesit tuaj në rritje. Ky lloj shërbimi menaxhohet përmes telefonit, portalit të klientit, emailit ose fizikisht. Planet tona të kujdesit ndaj klientit janë të disponueshme në kohë reale dhe me monitorimin e sistemeve.

Arsyet pse çdo biznes ka nevojë për mbështetje IT

Ruajtja dhe menaxhimi i të dhënave
Të gjitha bizneset duhet të jenë të kujdessëm në menaxhimin e të dhënave të ndjeshme që përfshijnë: pagën e punonjësve, të ardhurat dhe detajet e burimeve njerëzore, informacione të shitjeve, të dhënat e biznesit e shumë më tepër. Një shkelje e vetme në depon e të dhënave tuaja mund të rezultojë në dëme të pariparueshme për financat dhe reputacionin e kompanisë. Është tepër e rëndësishme për bizneset që të punësojnë MSP-në e duhur për të audituar nga afër peizazhin e të dhënave të biznesit tuaj, për të eliminuar dobësitë e mundshme, për të ndërtuar elasticitet dhe për të minimizuar shtrirjen e kërcënimit sa më shumë që të jetë e mundur.
Lidhja me rrjetin
Edhe pse një shërbim në dukje bazë, mbështetja juaj e IT-së duhet të trajtojë menaxhimin nga fillimi në fund të çdo rrjeti brenda biznesit tuaj. Ata kujdesen për vendosjen, organizimin dhe mbikëqyrjen e rrjetit tuaj për qëllime sigurie. Çështjet e lidhjeve teknike mund të shkaktojnë përçarje reale në rrjedhën e përditshme të punës të çdo biznesi dhe mund të shkaktojnë humbje si në produktivitet, ashtu edhe në përvojën e punonjësve e klientëve.
Kurseni para me kalimin e kohës
Një ekspert i IT-së do të garantojë gjithashtu ndërprerje pothuajse në zero me SLA-të, në mënyrë që të jeni të qetë për shërbimin ndaj klientit. Më e rëndësishmja, MSP-të mund të ndihmojnë në çlirimin e gjerësisë së burimeve tuaja të brendshme nga detyrat rutinë që kryesisht mund të automatizohen ose të kontraktohen nga jashtë dhe i lejon ata të përballen me sfidat ose problemet më të mëdha të infrastrukturës të cilat ndërveprojnë në biznesin tuaj.
Përmirësimi i vendimmarrjeve
Vendimmarrjet më të mira vijnë përmes njohurive të mprehta teknike të biznesit në gjithë industrinë e krijuar gjatë dekadave. Një MSP i mirë do të kryejë hulumtime të plota të tregut dhe analiza të të dhënave të rrjetit dhe industrisë suaj të zgjeruar përpara se të parashtrojë rekomandime biznesi. Rezultati? Vendime biznesi më të mira, të mirë informuara dhe të mbështetura nga të dhënat reale dhe vendosja paraprake e qëllimeve.
Rritja e sigurisë së përgjithshme
Edhe bizneset më të mira në një periudhë të caktuar kanë rënë pre e boshllëqeve dhe dobësive të sigurisë në rrjetin e tyre, duke rezultuar në humbje të rënda financiare, ekspozim të ndjeshëm të informacionit të klientit e biznesit dhe sigurisht, një goditje të rëndë për reputacionin e tyre. Siguria nuk është një aspekt i biznesit që mund të merret lehtë pasi jeni përgjegjës për trajtimin jo vetëm të të dhënave tuaja, por edhe të informacionit të klientëve dhe partnerëve tuaj të besuar. MSP-të mund t’ju ndihmojnë të forconi mbrojtjen kundër të gjitha kërcënimeve dhe viruseve të mundshme kriminale me një shtresë sigurie efektive të të gjithë rrjetit tuaj.
Mbështetje e përmirësuar për klientët
Nëpërmjet shërbimeve tona të IT-së, mund të ndihmojm klientët tuaj nga kanale të shumta komunikimi, duke u dhënë më shumë zgjedhje se si të arrijnë tek ju. Qoftë nëpërmjet telefonit, emailit, mesazheve në mediat sociale, bisedës së drejtpërdrejtë apo edhe SMS, këto do i bëjnë klientët të kontaktojnë biznesin tuaj më me lehtësi. Prandaj, përdorimi i shërbimeve të IT-së për të rritur kënaqësinë e klientit është një mënyrë e shkëlqyer që të kuptojni sjelljen dhe nevojat e klientit aktual ose atij potencial.